Pokaż okno aplikacji na wszystkich wirtualnych pulpitach w systemie Windows 10

Dzisiaj przyjrzymy się, jak sprawić, aby okno lub wszystkie okna wybranej aplikacji pojawiały się na wszystkich wirtualnych pulpitach w systemie Windows 10.

Widok zadań to menedżer pulpitu wirtualnego w systemie Windows 10, który umożliwia szybkie przełączanie się między wszystkimi otwartymi aplikacjami na wielu wirtualnych pulpitach. Wirtualne pulpity pomagają wizualnie oddzielić różne zadania na komputerze. Mogą być również przydatne w prezentacjach, umożliwiając przygotowanie pokazów na różnych komputerach stacjonarnych. W widoku zadań można wybrać wyświetlanie żądanego okna na wszystkich pulpitach wirtualnych lub wyświetlanie wszystkich okien wybranej aplikacji na wszystkich pulpitach.

1. Otwórz „Widok zadań” za pomocą ikony lub naciskając klawisz Win + Tab na klawiaturze (patrz rysunek).

2. Najedź kursorem na okno, które chcesz wyświetlić na innych pulpitach, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz Pokaż to okno na wszystkich pulpitach lub Pokaż okna tej aplikacji na wszystkich pulpitach.

To wszystko na dziś, powodzenia 🙂