Usuń z menu kontekstowego „Edytuj za pomocą programu Paint 3D”

W systemie Windows 10 po kliknięciu prawym przyciskiem myszy dowolnego obrazu w menu kontekstowym zobaczysz wiersz „Edytuj za pomocą programu Paint 3D”. Tę linię można usunąć z menu kontekstowego, aw dzisiejszym artykule pokażemy, jak to zrobić.

Wcześniej opisaliśmy różne narzędzia do edycji menu kontekstowego, można ich również użyć do usunięcia wiersza „Edytuj za pomocą programu Paint 3D”. Dzisiaj rozważymy sposób odinstalowania w edytorze rejestru bez oprogramowania innych firm.

1.  Przed edycją rejestru zalecane jest utworzenie punktu przywracania systemu.

2. Otwórz edytor rejestru: w pasku wyszukiwania lub w menu uruchamiania (uruchom, naciskając klawisze Win + R) wprowadź  polecenie regedit  i naciśnij klawisz Enter.

3. Dla każdego typu pliku istnieje sekcja, którą należy usunąć, aby usunąć wiersz „Edytuj za pomocą programu Paint 3D” z menu kontekstowego. Na przykład, musisz usunąć tę linię z menu plików z rozszerzeniem  .jpg  - w edytorze rejestru przejdź do ścieżki  HKEY_CLASSES_ROOT \ SystemFileAssociations \ .jpe \ Shell \ 3D Edit =>  kliknij prawym przyciskiem myszy na sekcję 3D Edit i wybierz „Delete”.

  Potwierdź usunięcie, klikając „Tak”.

  Teraz, jeśli klikniesz dowolny obraz jpg prawym przyciskiem myszy, w menu kontekstowym nie zobaczysz opcji „Edytuj za pomocą programu Paint 3D”.

  Poniżej znajdują się ścieżki, w których należy usunąć sekcję   Edycja 3D,  podążaj wskazanymi ścieżkami i usuń tę sekcję. Wybierz jeszcze jedną ścieżkę z poniższej listy, podążaj za nią  HKEY_CLASSES_ROOT \ SystemFileAssociations \ .png \ Shell \ 3D Edit  i usuń  3D Edit.

Teraz kliknięcie dowolnego obrazu png prawym przyciskiem myszy nie spowoduje wyświetlenia opcji „Edytuj za pomocą programu Paint 3D” w menu kontekstowym.

Wykonaj trzeci krok dla pozostałych ścieżek na liście, aby usunąć okrąg „Edytuj za pomocą programu Paint 3D”.

HKEY_CLASSES_ROOT \ SystemFileAssociations \ .bmp \ Shell \ 3D Edit

HKEY_CLASSES_ROOT \ SystemFileAssociations \ .gif \ Shell \ 3D Edit

HKEY_CLASSES_ROOT \ SystemFileAssociations \ .jpeg \ Shell \ 3D Edit

HKEY_CLASSES_ROOT \ SystemFileAssociations \ .jpg \ Shell \ 3D Edit

HKEY_CLASSES_ROOT \ SystemFileAssociations \ .tif \ Shell \ 3D Edit

HKEY_CLASSES_ROOT \ SystemFileAssociations \ .tiff \ Shell \ 3D Edit

HKEY_CLASSES_ROOT \ SystemFileAssociations \ .png \ Shell \ 3D Edit

HKEY_CLASSES_ROOT \ SystemFileAssociations \ .3mf \ Shell \ 3D Edit

HKEY_CLASSES_ROOT \ SystemFileAssociations \ .fbx \ Shell \ 3D Edit

HKEY_CLASSES_ROOT \ SystemFileAssociations \ .jfif \ Shell \ 3D Edit

To wszystko na dziś, jeśli masz dodatki lub znasz inne sposoby - pisz komentarze! Powodzenia 🙂