Jak zmienić kolor tekstu okna w systemie Windows 10

Dzisiaj przyjrzymy się, jak zmienić kolor tekstu z czarnego na dowolny inny w różnych oknach, w tym w aplikacjach systemowych i oknach dialogowych (Uruchom, Wordpad, Notatnik, Eksplorator, Edytor lokalnych zasad grupy, Notatnik i itp.) w systemie Windows 10.

Postępując zgodnie z tą instrukcją, nie zmienisz koloru tekstu we wszystkich oknach. Ustawiony kolor tekstu w oknie zostanie zastosowany tylko do bieżącego motywu. Jeśli zmienisz motyw, zmieni się również kolor tekstu w oknie na taki, jaki został ustawiony dla wybranego motywu.

1. Otwórz program Paint: w pasku wyszukiwania lub w menu „Uruchom” (uruchamiany za pomocą klawiszy Win + R) wpisz mspaint.exe i naciśnij Enter.

2. Kliknij „Zmień kolory”.

2. Wybierz kolor, którego chcesz użyć dla tekstu okna => zapamiętaj wartości z pól: czerwony, zielony, niebieski.

3. W pasku wyszukiwania lub w menu Uruchom (uruchom, naciskając klawisze Win + R) wprowadź  polecenie regedit  i naciśnij klawisz Enter.

4. Przejdź do ścieżki  HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Colors  => w sekcji Kolory otwórz parametr WindowText => w polu "Wartość" wprowadź wartości kolorów, które zapamiętałeś w programie Paint => na przykład wartość koloru czerwonego, który mam to 0, wartość zielonego to 0 i niebieskiego 232, muszę wpisać 0 0 232 w polu „Wartość” i kliknąć „OK” (wstaw spację między wartościami).

5. Wyloguj się i zaloguj ponownie lub uruchom ponownie komputer, aby zmiany odniosły skutek.

To wszystko na dziś, jeśli znasz inne sposoby - napisz w komentarzach! Powodzenia 🙂