Usuń z menu kontekstowego skanowania w programie Windows Defender w systemie Windows 10

Dzisiaj przyjrzymy się, jak dodać lub usunąć z menu kontekstowego skanowania Windows Defender w systemie Windows 10.

Jeśli masz zainstalowany program antywirusowy innej firmy, „Skanowanie programu Windows Defender” w menu kontekstowym będzie domyślnie wyłączone do momentu odinstalowania programu antywirusowego innej firmy.

1. W pasku wyszukiwania lub w menu „Uruchom” (uruchamianym klawiszami Win + R) wpisz  notatnik i naciśnij klawisz Enter.

2. W Notatniku wklej następujący tekst:

Edytor rejestru systemu Windows w wersji 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT \ * \ shellex \ ContextMenuHandlers \ EPP]

[-HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID \ {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780}]

[-HKEY_CLASSES_ROOT \ Directory \ shellex \ ContextMenuHandlers \ EPP]

[-HKEY_CLASSES_ROOT \ Drive \ shellex \ ContextMenuHandlers \ EPP]

3. Przejdź do „Plik” i kliknij „Zapisz jako”.

4. Wybierz dowolną lokalizację, w której chcesz zapisać plik (najważniejsze jest to, że możesz go znaleźć później) => w linii „Nazwa pliku” wprowadź dowolną nazwę, po prostu zmień rozszerzenie na reg  (patrz rysunek). W naszym przykładzie nazywamy plik Delete .reg i klikamy „Zapisz”.

5. Otwórz zapisany plik, kliknij „Tak” w wyświetlonym oknie i „OK” w następnym.

Jeśli chcesz dodać „Skanuj za pomocą programu Windows Defender”, powtórz wszystkie kroki z powyższych instrukcji, tylko w drugim akapicie wprowadź:

Edytor rejestru systemu Windows w wersji 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT \ * \ shellex \ ContextMenuHandlers \ EPP]

@ = "{09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780}"

[HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID \ {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780} \ InprocServer32]

@ = „C: \\ Program Files \\ Windows Defender \\ shellext.dll”

"ThreadingModel" = "Mieszkanie"

[HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID \ {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780} \ Wersja]

@ = „10.0.18362.1”

[HKEY_CLASSES_ROOT \ Directory \ shellex \ ContextMenuHandlers \ EPP]

@ = "{09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780}"

[HKEY_CLASSES_ROOT \ Drive \ shellex \ ContextMenuHandlers \ EPP]

@ = "{09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780}"

To wszystko na dziś, jeśli znasz inne sposoby - napisz w komentarzach! Powodzenia 🙂