Przypnij kosz do paska zadań systemu Windows 10

Podczas próby przeciągnięcia kosza na pasek zadań zostanie wyświetlony monit o przypięcie go do Eksploratora. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, jak przypiąć koszyk do paska zadań.

1. Utwórz nowy folder na pulpicie i nazwij go „Kosz” (kliknij prawym przyciskiem myszy w puste miejsce na pulpicie i wybierz „Nowy” => Folder).

2. Przeciągnij ikonę kosza do utworzonego folderu, aby utworzyć w nim skrót (czyli na pulpicie kliknij kosz lewym przyciskiem myszy i bez zwalniania klawisza przeciągnij go do folderu, gdy kosz znajdzie się nad folderem i pojawi się komunikat „Utwórz łącze do kosza” - zwolnij lewy klawisz).

3. Przenieś folder „Kosz” utworzony w pierwszym akapicie do dowolnego innego folderu na komputerze, najważniejsze jest to, że nikt nie może go stamtąd usunąć i sam możesz go znaleźć (kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz „Wytnij” z menu, które się otworzy => idź do dowolnego folderu, na przykład d: \ 111 \ => kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce i wybierz „Wklej”).

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku zadań i jeśli przed „Dock the taskbar” znajduje się znacznik wyboru - kliknij tę linię lewym przyciskiem myszy.

5 . Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku zadań => z menu, które zostanie otwarte, wybierz Panels => Utwórz pasek narzędzi.

6. W otwartym oknie znajdź folder „Kosz” w miejscu, w którym zapisałeś go w trzecim akapicie, zaznacz go i kliknij „Wybierz folder”.

7. Na wyświetlonym panelu na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz „Pokaż tytuł” ​​z menu, które zostanie otwarte, a następnie kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy i wybierz „Pokaż podpisy”, ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy - „Widok” => „Duże ikony”.

8. Możesz pozostawić kosz po prawej stronie paska zadań, klikając prawym przyciskiem myszy puste miejsce w panelu i wybierając „Dock taskbar”. Możesz także przeciągnąć kosz na lewą stronę panelu, w tym celu kliknij lewym przyciskiem myszy dwie równoległe linie przed koszykiem na pasku zadań i, bez zwalniania lewego klawisza, przeciągnij panel w lewo w żądane miejsce => zwolnij lewy klawisz, a teraz także przeciągnij przesunięty panel innymi skrótami => kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku zadań i wybierz „Przypnij pasek zadań”.

Aby usunąć kosz z panelu - kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku zadań i wybierz Panele => Kosz.

To wszystko na dziś, jeśli znasz inne metody lub masz dodatki - pisz komentarze! Powodzenia 🙂