Jak ponownie zarejestrować sklep w systemie Windows 10

Jeśli aplikacja Sklep w systemie Windows 10 zawiesza się, nie otwiera się lub zapisuje jakieś błędy - możesz ją ponownie zarejestrować, to działanie w wielu przypadkach rozwiązuje problem. Ten artykuł przeprowadzi Cię przez proces ponownej rejestracji sklepu w systemie Windows 10.

1.  Otwórz wiersz poleceń: jeden ze sposobów - kliknij prawym przyciskiem myszy na menu „Start” i z listy, która się otworzy, wybierz „Wiersz poleceń (Administrator)”.

2. Skopiuj polecenie i wklej je do wiersza poleceń

PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "& {$ manifest = (Get-AppxPackage Microsoft.WindowsStore) .InstallLocation + '\ AppxManifest.xml'; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $ manifest}"

naciśnij klawisz Enter.

Po wykonaniu polecenia zamknij wiersz poleceń i spróbuj przejść do „Sklepu”. Czy problem został rozwiązany?

To wszystko na dziś, jeśli masz dodatki lub znasz inne sposoby rozwiązania problemu - pisz komentarze! Powodzenia 🙂