Jak zmienić kolor tła okna w systemie Windows 10

Dzisiaj przyjrzymy się, jak zmienić kolor tła okna z białego na dowolny inny w systemie Windows 10.

Kolor tła okna nie zmieni się we wszystkich oknach i aplikacjach. Ustawiony kolor tła okna zostanie zastosowany tylko do bieżącego motywu, jeśli zmienisz motyw, zmieni to również kolor tła okna na taki, jaki został ustawiony dla wybranego motywu.

1. Otwórz program Paint: w pasku wyszukiwania lub w menu „Uruchom” (uruchamiany za pomocą klawiszy Win + R) wpisz mspaint.exe i naciśnij Enter.

2. Kliknij „Zmień kolory”.

2. Wybierz kolor, którego chcesz użyć jako tła okna => zapamiętaj wartości z pól: czerwony, zielony, niebieski.

3. W pasku wyszukiwania lub w menu Uruchom (uruchom, naciskając klawisze Win + R) wprowadź  polecenie regedit  i naciśnij klawisz Enter.

4. Przejdź do ścieżki  HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Colors  => w sekcji Kolory otwórz parametr Okno  => w polu "Wartość" wprowadź wartości kolorów, które zapamiętałeś w programie Paint => np. Wartość koloru czerwonego mam 0, zielonego 234 i niebieskiego 0, muszę wpisać 0 234 0 w polu „Wartość” i kliknąć „OK” (wstaw spację między wartościami).

5. Wyloguj się i zaloguj ponownie lub uruchom ponownie komputer, aby zmiany odniosły skutek.

To wszystko na dziś, jeśli znasz inne sposoby - napisz w komentarzach! Powodzenia 🙂