Jak dostosować punktory w dokumencie programu Word

Domyślnie podczas tworzenia list wypunktowanych używane są standardowe punktory, ale jeśli chcesz, możesz zmienić zarówno symbol, jak i kolor punktora.

Użyliśmy programu Word 2016, aby pokazać tę funkcję.

Aby utworzyć listę punktowaną, zaznacz żądany tekst i na karcie „Strona główna”, w sekcji „Akapit” kliknij przycisk „Znaczniki”.

W bibliotece znaczników wyświetlanych jest kilka rodzajów symboli. Możesz zobaczyć, jak każdy z nich będzie wyglądał w dokumencie, po prostu przesuwając kursor po kolei nad każdym znacznikiem. Jeśli podobała Ci się dowolna lista, kliknij ją prawym przyciskiem myszy.

Jeśli nie podoba ci się któryś z symboli z listy, możesz użyć innego. Wybieramy pozycję „Zdefiniuj nowy znacznik”.

W oknie dialogowym kliknij przycisk „Symbol”.

W wyświetlonym oknie widoczne są teraz różne symbole. Aby zobaczyć więcej, kliknij sekcję „czcionka” i wybierz dowolny styl. Każdy styl będzie miał własne symbole.

Po znalezieniu odpowiedniego symbolu kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk „OK”.

Obraz z nowym symbolem będzie już widoczny w oknie dialogowym „Definiuj nowy znacznik”.

Możesz także zmienić kolor zaznaczonego symbolu klikając na przycisk "Czcionka" w oknie "Zdefiniuj nowy znacznik"

W otwartym menu kliknij „Kolor tekstu” i wybierz ten, którego chcesz użyć jako znacznika. Kliknij OK, aby zastosować zmiany i zamknąć okno dialogowe Czcionka.

Możesz także użyć obrazów jako znaczników w tekście. W tym celu w oknie dialogowym „Zdefiniuj nowy znacznik” kliknij przycisk „Obraz”.

Możesz wybrać obrazek dla znacznika albo spośród tych zapisanych na twoim komputerze, albo wybrać dowolny z Internetu. W tym przykładzie użyjemy zapisanego obrazu. W sekcji „Z pliku” kliknij przycisk „Przeglądaj” i wybierz folder, w którym znajduje się obraz.

Następnie kliknij żądane zdjęcie i przycisk „Otwórz”.

Podgląd w otwartym oknie dialogowym pokazuje wybrany obraz jako etykietę tekstu. Naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić zmiany.

W sekcji „Szukaj w Internecie” możesz znaleźć dowolne zdjęcie, które pasuje do Twojego tekstu. Aby to zrobić, wystarczy wprowadzić nazwę na pasku wyszukiwania w sekcji Wyszukiwanie obrazów Bing w oknie dialogowym Wstawianie obrazów.

To wszystko na dziś 🙂 Powodzenia!)